Hur stor kapacitet har en powerbank, och hur många mAh behöver du?

Batterikraft-powerbank

Vill du kunna ladda någonting som drar mycket batterikraft, kunna ladda din mobil flera gånger, eller kanske kunna ladda upp flera saker samtidigt? Då behöver du en powerbank med tillräcklig kapacitet för detta!

Använd gärna vår kalkylator för att beräkna antal laddningar eller drifttid av en enhet.

Hur mycket laddning kan en powerbank ge?

1. Kapacitet hos powerabank (mAh, Wh)

Ta reda på hur stor kapacitet powerbanken har.

Kapaciteten hos en powerbank anges i mAh, precis som andra batterier. Wh är en annan enhet för kapacitet som till skilnad från mAh tar hänsyn till batteriets spänning, Wh är egentligen mer intressant än mAh och används alltid vid uträkning om enheten har annan spänning än din powerbank (powerbank mobiler och surfplattor har oftast batterier med samma spänning (3,7A). Wh räknas ut genom att multiplicera batteriets spänning (3.7V) med antal mAh/1000. Ju högre antal mAh - desto större kapacitet har en powerbank och räcker därför till fler laddningar av en enhet. De populäraste powerbankarna har mellan 3000mAh - 30.000mAh.

2. Kapacitet hos enhet (mAh, Wh)

Ta reda på kapaciteten hos den enhet som ska laddas.

De flesta batterierna i nya mobiltelefoner ligger på 2000mAh till dryga 3000mAh, surfplattor har ofta 5000 - 10000mAh, spänningen för dessa batterier är likt powerbanken på 3.7V. Om din enhet har ett batteri med högre spänning än 3.7V (exempelvis en laptop) så blir antal mAh ett missvisande mått på kapacitet och måste därför räknas om till WhJu mindre pryl - desto mindre powerbank (färre mAh) krävs för full uppladdningKolla din enhets kapacitet här

3. Beräkna antal laddningar

Beräkna med hjälp av siffrorna från steg 1 och 2.

Antal laddningar räknas ut så här: powerbankens kapacitet / enhetens kapacitet - 30%. Eftersom spänningen är samma för en mobil och powerbank (3.7V) så kan antal laddningar beräknas på ett enkelt sätt med hjälp mAh. För att 1 laddning ska kunna ges till en telefon med 2500mAh så behövs en powerbank på 2500mAh + ca 30% eftersom delar av kapaciteten går till spillo vid laddning. Beräknat efter detta så behöver vi en powerbank på ca 4000mAh för 1 laddning av telefonen.

Räkna i Wh om enhetens batteri är på över 3.7V

Om enhetens batteri har högre spänning än 3.7V så ska både powerbankens och enhetens kapacitet räknas om till Wh för korrekt uträkning av både kapacitet och antal laddningar. Med ökad spänning ökar även antal wattimmar. Om man ska ladda en laptop eller annan enhet som har ett batteri med högre spänning än powerbanken (över 3.7V) så måste beräkningen av antal laddningar göras med hjälp av Wh (Wattimmar) som beräknas genom att multiplicera Ah (mAh/1000) med batteriets spänning (V). När man har batteriernas kapacitet i Wh så beräknas antal laddningar så här: powerbankens Wh / enhetens Wh - 30%. Läs mer om laddning av laptop via powerbank här.

Kalkylera antal laddningar nedan

 

Vi har gjort en tabell som anger ungefär hur många laddningar en powerbank kan ge till både mobiler och surfplattor.

Tabellen visar hur många laddningar som kan ges av en powerbank vid en specifik kapacitet. (Olika mobiler och surfplattor har dock olika batterikapacitet "mAh", vilket medför att tabellen inte är rättvisande för en specifik modell. Vi rekommenderar därför att du beräknar mer noggrant och tittar på just dina prylars mAh om du vill veta mer exakt hur många mAh din powerbank behöver).

Antal mAh Powerbank

Laddningar Mobil

Laddningar Surfplatta

2600  0-1 0
3000  0-1 0
5000 1-2 0-1
10000 2-4 0-2
12000 3-5 1-2
20000 4-8 2-3
26000 5-10 2-4

 

Hur många mAh ska just din powerbank ha?

Det är inte lätt att veta exakt hur många laddningar en portabel laddare kan generera förrän man själv testat. Vi rekommenderar därför att utgå från de prylarna du tänkt ladda för att försäkra dig om att powerbankens kapacitet duger. Innan du införskaffar en powerbank så kan det även vara bra att tänka på att en modell med stor kapacitet är jämförelsevis både större och tyngre än en modell med liten kapacitet.

Prylarnas kapacitet

Det första steget är alltså att ta reda på hur stor kapaciteten är på batteriet i den pryl du vill kunna ladda. Siffran som ska noteras är den som står efter förkortningen "mAh" om enheten har ett batteri med samma spänning som powerbanken (ca 3.7V). Om enheten har batteri med högre spänning så är det viktigt att notera antalet Wh "wattimmar". Läs mer om Wh här

När du vet antal mAh eller Wh på både powerbank och tilltänkta enheter som ska laddas så kan dessa siffror jämföras med varandra. Har powerbanken ett färre antal mAh eller Wh än exempelvis surfplattan så kan man direkt utesluta att en full laddning kommer kunna ges.

Hur många gånger man kan ladda en enhet beror som sagt först och främst på hur kraftigt batteri (antal mAh/Wh) den portabla laddaren har jämfört med enheten som laddas. För att göra det enkelt brukar de flesta säga att om en mobiltelefon som har ett batteri på 2000mAh kan laddas 10 gånger i en powerbank med 20000mAh då man gör matematiken, 20000/2000=10. Denna uträkning stämmer dock inte i praktiken. Man kan aldrig utnyttja hela det mAh värde som är angivet på en powerbank, ca 30% bör räknas bort p.g.a. energiförluster.

Mer info:

Du kan ta reda på hur många mAh din mobiltelefon eller surfplatta har i vår mAh lista. Om du har en iPhone så kan du även läsa vår guide "välj rätt powerbank till din iPhone"

Som du nu troligtvis redan vet så är det antalet mAh och Wh som talar om hur stor kapacitet ett batteri har (Om batterierna som jämförs är på samma spänning kan mAh användas, annars Wh), men vad står egentligen mAh och Wh för? Mer om mAh hittar du här, mer info om Wh finns här

Varför försvinner energi vid laddning?

När man laddar ett batteri med ett annat batteri så går också en del av energin till mer än att överföras direkt till det andra batteriet. En del av strömmen går till att driva de elektroniska kretsar som styr och bevakar laddningen i båda batterier, en del av energin omvandlas även till värme. Vanligtvis ligger denna effektivitet, dvs. andelen energi i batterierna hos den portabla laddaren som slutligen hamnar i det andra batteriet, på 55% till 70%. 

Andra parametrar som kan påverka kapaciteten hos en powerbank kan vara typ av battericeller och prestandan av dessa. Även andra faktorer har visat sig ge stor inverkan på batteriet, i längden påverkas batteriet av laddningsvanor och hur du använder ditt batteri. Det är många faktorer som spelar in, läs mer om detta i avsnittet Powerbank Användartips.