Vad är mAh?

mA-mAh

mAh är en enhet som ofta används för att ange kapaciteten för ett batteri. Generellt kan man säga att ju högre mAh ett batteri har desto mer energi kan det hålla och därmed användas längre tid innan det behöver laddas igen. mAh är en viktig siffra att ha koll på vid köp av en powerbank eftersom det avgör den potentiella laddkraften. Lär dig mer om hur många mAh din powerbank behöver

mAh står för milliamp Hour, (milli Ampere timme) och motsvarar tusendelar av en amperetimme (Ah), Ah=mAh x 1000. 

Amperetimme (Ah) är ett teoretiskt mått på antal ampere som batteriet kan leverera 1 timme, mAh visar samma sak men i tusendelar. Ampere är enheten för ström.

mAh= milliAmpere x timmar.

Exempel:

Ett batteri med 3500mAh (3,5Ah) kan leverera 3500mA vilket motsvarar 3,5 Ampere i en timme och 1,75 Ampere i två timmar. Ett batteri med lägre mAh på 2800mAh (2,8Ah) kan leverera 2800mA (2,8 Ampere) i en timme och 1400mA (1,4 Ampere) två timmar.

Ett portabelt batteri s.k. powerbank har oftast ett batteri inom intervallet 2000mAh till drygt 20000mAh, men det finns även större portabla batterier med över 50000mAh som kan användas för laddning av t.ex. en laptop. Högt antal mAh är dock inte alltid eftersträvansvärt eftersom powerbanken blir både större och tyngre. Läs mer om vilka egenskaper som utmärker en bra powerbank

Wh - ett bättre mått på kapacitet

Watttimmar (Wh) är dock ett bättre mått än mAh vid jämförelse av batterier med olika spänning. Ett batteri med lågt antal mAh kan hålla mer energi än ett batteri med högt antal mAh om batteriets spänning är högre. Spänningen hos lithiumbatterier i en powerbank brukar ligga på 3.6 - 3.7V och kan jämföras med varandra via mAh, ska man däremot jämföra powerbankens kapacitet med en dator eller annan enhet med högre spänning så är det viktigt att jämföra i Wh. Läs mer om Wh här