Vad är mAh?

mA-mAh

mAh är en enhet som ofta används för att ange kapaciteten för ett batteri. Generellt kan man säga att ju högre mAh ett batteri har desto mer energi kan det hålla och användas längre tid innan det behöver laddas igen.

mAh står för milliamp Hour, (milli Ampere timme) och motsvarar tusendelar av en amperetimme (Ah), mAh=Ah x 1000. 

Amperetimme (Ah) är ett teoretiskt mått på antal ampere som batteriet kan leverera 1 timme, mAh visar samma sak men i tusendelar. Ampere är enheten för ström.

mAh= milliAmpere x timmar.

Exempel:

Ett batteri med 3500mAh (3,5Ah) kan leverera 3500mA vilket motsvarar 3,5 Ampere i en timme och 1,75 Ampere i två timmar. Ett batteri med lägre mAh på 2800mAh (2,8Ah) kan leverera 2800mA (2,8 Ampere) i en timme och 1400mA (1,4 Ampere) två timmar.